Καθρέπτες

Καθρέπτης απο ξεβρασμένες σανίδες και σχοινί γιούτας. (Διαθέσιμος. Διαστάσεις 46×50 εκ. Τιμή 33€. Κωδ. ΚΘ001)

Καθρέπτης από χοντρό σχοινί γιούτας. (Διαθέσιμος. Διαστάσεις 42×61 εκ. Τιμή 38€. Κωδ. ΚΘ002)

Καθρέπτης από ξεβρασμένες σανίδες και σχοινί γιούτας. (Διαθέσιμος. Διαστάσεις 56×63 εκ. Τιμή 37€. Κωδ. ΚΘ003)

Καθρέπτης από παρασυρμένη ξυλεία και σχοινί γιούτας. (Διαθέσιμος. Διαστάσεις 43×63 εκ. Τιμή 35€. Κωδ. ΚΘ004)

Καθρέπτης από ξεβρασμένες σανίδες και σχοινί γιούτας. (Διαθέσιμος. Διαστάσεις 56×63 εκ. Τιμή 37€. Κωδ. ΚΘ003)